دعوت به همکاری مترجم

اطلاعات کلی

91000009
دعوت به همکاری مترجم

مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت از علاقمندانی که مسلط به فن ترجمه وآشنا با متون تخصصی حوزه بیمه سلامت هستند، دعوت به همکاری می نماید.

در صورت تمایل به همکاری، رزومه و نمونه کار را به نشانی : nchir@ihio.gov.ir  ایمیل نمایید. 

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید